adviser_4.png

“GENTIS đầu tư hệ thống máy móc công nghệ hàng đầu, lại có đội ngũ các nhà khoa học, KTV có kinh nghiệm… là đơn vị uy tín hàng đầu để thực hiện xét ghiệm gen”

NGUYÊN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH ADN – BỘ CÔNG ANĐại tá Hà Quốc Khanh

CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

  • Công ty cô  phần dịch vụ phân tích di truyền
  • gọi ngay
    0986 278 578